SIAPA YANG LAYAK MENERIMA PERKHIDMATAN

MEREKA YANG LAYAK

 • Pelajar UTHM.
 • Staf sama ada :
  • Lantikan tetap.
  • Kontrak.
  • Sementara.
  • Dipinjam / ditukar sementara.
 • Tanggungan staf :
  • Isteri / isteri-isteri yang sah bagi staf lelaki.
  • Suami bagi staf wanita.
  • Anak-anak yang ditanggung sepenuhnya sama ada :
   • Anak kandung
   • Anak tiri yang sah dari segi undang-undang.
   • Anak angkat yang sah dari segi undang-undang.

Dengan syarat anak itu :-

   • Berumur di bawah 18 tahun tidak melebihi 21 tahun dan masih belajar sepenuh masa serta belum berkahwin.
   • Penuntut sepenuh masa bagi ijazah sarjana pertama sahaja dan belum berkahwin.
   • Had umur tidak dipakai jika anak disahkan sebagai orang kurang upaya.
 • Ibu bapa staf sama ada :
  • Ibu bapa kandung.
  • Ibu bapa tiri yang sah dari segi undang-undang.
  • Ibu bapa angkat yang sah dari segi undang-undang.
 • Pesara UTHM.
 • Rawatan pergigian terhad kepada pelajar dan staf sahaja.

All Rights Reserved. This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned. Copyright © 2019 Pusat Kesihatan Universiti, UTHM

 • Last Modified: Wednesday 18 May 2022, 15:43:59.

 Website telah dibackup setiap sebulan sekali.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di:

Pusat Kesihatan Universiti
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 7846
Tel Kecemasan: +6019-868 7854
Fax: +607-453 6077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.