SEJARAH PENUBUHAN

Pusat Kesihatan Mahasiswa (PKM) ditubuhkan dan diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) pada tahun 2002. Ketika itu PKM telah dianggotai oleh 2 orang Jururawat Terlatih, seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Makmal Perubatan. Pada tahun 2003 terdapat 2 orang Pagawai Perubatan telah menganggotai PKM. Seorang daripada Pegawai Perubatan telah dilantik sebagai Ketua PKM. Pada tahun yang sama pentadbiran PKM telah dinaik taraf sebagai Pusat Tanggugjawab.

Pada tahun 2004, nama PKM telah ditukar kepada Pusat Kesihatan Universiti (PKU). Seorang Penolong Pegawai Farmasi dan seorang Penolong Pegawai Perubatan telah menganggotai PKU pada tahun 2005. Pada tahun 2006 pula PKU telah menubuhkan Unit Pergigian dan telah dianggotai oleh seorang Pegawai Pergigian dan Pembantu Pembedahan Pergigian. Pada tahun 2007,seorang Juruteknologi Makmal Perubatan telah menganggotai PKU.

Pada tahun 2008,PKU telah menubuhan 2 unit baru iaitu Unit X-ray dan Unit Kesihatan Persekitaran, Pada tahun yang sama seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran telah menganggotai pusat ini. Jawatan Pengarah PKU telah diwujudkan dan sebuah bangunan tambahan PKU mula beroperasi. Pada tahun 2009, bangunan tambahan ini telah dirasmikan oleh Y.B Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin,Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Kemudian sebuah unit baru telah ditubuhkan iaitu Unit Fisioterapi dan telah dianggotai oleh seorang Jurupulih Anggota Perubatan. Seorang Juru X-ray turut menyertai PKU pada tahun ini. Sehingga kini, jumlah kakitangan di PKU adalah seramai 49 orang.

All Rights Reserved. This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned. Copyright © 2019 Pusat Kesihatan Universiti, UTHM

  • Last Modified: Wednesday 18 May 2022, 15:43:59.

 Website telah dibackup setiap sebulan sekali.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di:

Pusat Kesihatan Universiti
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 7846
Tel Kecemasan: +6019-868 7854
Fax: +607-453 6077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.