Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah ditubuhkan sejak 2002 dengan nama asal Pusat Kesihatan Mahasiswa (PKM). Ketika itu PKM diletakkan dibawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar(HEP) dan dianggotai oleh 2 orang Jururawat Terlatih, seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Makmal Perubatan.

Penjenamaan semula telah berlaku pada 2004 dimana Pusat Kesihatan Mahasiswa (PKM) ditukar kepada Pusat Kesihatan Universiti (PKU). Sehingga kini PKU telah dianggotai seramai 49 orang staf. Dibahagikan kepada dua kampus, PKU Kampus Parit Raja & PKU Kampus Pagoh). Terdapat beberapa perkhidmatan yang ditawarkan disini seperti Rawatan Pesakit Luar,Pergigian,Kecemasan, Pembedahan kecil,Fisioterapi, X-ray dan Hemodialisis.

Berdasarkan motto “Kesihatan Anda, Keprihatinan Kami”, kami di PKU berharap dapat meningkatkan kualiti kesihatan warga universiti dan masyarakat setempat.

All Rights Reserved. This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned. Copyright © 2019 Pusat Kesihatan Universiti, UTHM

  • Last Modified: Wednesday 18 May 2022, 15:43:59.

 Website telah dibackup setiap sebulan sekali.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di:

Pusat Kesihatan Universiti
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 7846
Tel Kecemasan: +6019-868 7854
Fax: +607-453 6077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.